Johannes de Heer Orgels

Orgels met een unieke klank en uitstraling

Over Johannes de Heer

Johannes de Heer was een bekende Nederlandse evangelist en leefde van 1866 tot 1961. Johannes de Heer stond aan de basis van de protestant-christelijke radio- en televisie omroep, de NCRV. Daarnaast was hij oprichter van Het Zoeklicht, een organisatie die aan de basis heeft gestaan van de evangelische beweging in Nederland en dat sinds 1919 een gelijknamig twee-wekelijks tijdschrift uitgeeft “gewijd aan het onderzoek der Schriften en de tekenen der Tijd”.

Theologisch was Johannes de Heer verwant aan het methodisme maar hij bleef lid van de Nederlands Hervormde kerk. Wel sprak hij veel in de Vrije Evangelische gemeenten. In veel Vrije Evangelische gemeenten wordt nog steeds veel uit de Johannes de heer Bundel gezongen.

In de herfst van 2002 werd in de nieuwe wijk Ruysdael in Driebergen-Rijsenburg een straat naar hem vernoemd, de Johannes de Heerlaan.
Stacks Image 742

Historie

Johannes de Heer groeide op in de Nederlands Hervormde Kerk maar begon al in zijn jeugd een andere koers te varen. Zo vond hij enige tijd onderdak bij de Zevendedagsadventisten maar verbrak deze relatie vanwege een verschil van inzicht rondom het houden van de sabbat. Na enkele jaren als rondtrekkend evangelist actief te zijn geweest startte hij in 1906 de Nederlandse tentzending, een interkerkelijke organisatie op het gebied van evangelisatie. Nog in datzelfde jaar werd een tent ingewijd met een capaciteit van 2000 zitplaatsen waarbij ook koninging Wilhelmina aanwezig was.

Na de eerste wereldoorlog startte hij activiteiten met de Maranatha-beweging, waarvan hij een van de voormannen werd. Deze beweging wordt gekenmerkt door hernieuwde aandacht voor de profetieën in de Bijbel en de terugkomst van Jezus Christus. Waar in traditionele kerken veelal de vervangingstheologie werd verkondigd - de leer dat Israël als volk van God is vervangen door het christendom - geloofde de Heer dat de Bijbel juist spreekt over een toekomst voor Israël. Reeds voor de Tweede Wereldoorlog publiceerde hij artikelen over de Joden en hun terugkeer naar Palestina.

NCRV

De Heer sprak veelvuldig voor de NCRV-radio. Daar verzorgde hij ook een liederenuur, waarin hij zong en zichzelf op het harmonium begeleidde. De gezangen werden verzameld in de naar hem genoemde Johan de Heer-bundel. In het dagelijks leven was hij orgelbouwer. Een firma met zijn naam bestaat nog steeds.

Bij de NCRV stonden na de bevrijding muzikale en literaire smaak hoger op de agenda dan verkondiging, en voor De Heer was geen plaats meer. Maar tot vlak voor zijn dood hield hij overal in het land toespraken. Voorts schreef hij diverse artikelen en kleinere en grotere boeken waaronder "Het Duizendjarig Vrederijk".
Stacks Image 1417

Stacks Image 1353

Johannes de Heer Liedbundel

De eerste editie van deze bundel, met destijds 675 liederen, verscheen in 1905. In de loop der jaren is de bundel diverse malen aangepast en uitgebreid. In 2004 verscheen een jubileumeditie, met daarin inmiddels 1011 liederen. De nummering van de liederen kan tussen de edities verschillen.

Deze bundel is geschikt voor orgel, piano of gemengd koor, ten dienste van huisgezin of samenkomsten.

U kunt een exemplaar van deze bundel hier bestellen.

Contact

Joh.de Heer Muziekinstrumenten
Leeghwaterstraat 46/47
3364 AE Sliedrecht
Tel.: 0184-419611

Over Johannes de Heer Orgels:

Johannes de Heer orgels worden ontwikkeld door Joh.de Heer Muziekinstrumenten in samenwerking met ’s werelds grootste orgelbouwers. Johannes de Heer orgels zijn uitgerust met de allernieuwste klanktechnieken, hoogwaardige klavieren en op maat gemaakte versterking. Hierdoor koopt u een instrument voor het leven!

Wij helpen u graag: